0

Általános felhasználási feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a KITCHEN SHOP HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134, Budapest, Váci út 45, F.ép / 7.em; cégjegyzékszám: 01-09-304171; adószám: 26143013-2-41; a továbbiakban: "Vállalkozás") által a www.kitchenshop.hu weboldalon található webáruházon (továbbiakban: "Webáruház") keresztül, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében megkötött szerződésekre terjed ki.   A jelen ÁSZF a Vállalkozás és a weboldalon keresztül vásárló (jogi és természetes) személyek (továbbiakban: "Vásárló") jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Vállalkozás mindenkor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani.

Vállalkozás adatai:
név: KITCHEN SHOP HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134, Budapest, Váci út 45, F.ép / 7.em.
telephely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2 - 6; Földszínt.
adószám: 26143013-2-41
e-mail: mammut@kitchenshop.hu
telefonszám: 0036-1-3458019

név: KITCHEN SHOP HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1134, Budapest, Váci út 45, F.ép / 7.em.
telephely: 1024 Budapest, Örs vezér tere 25, I. emelet.
adószám: 26143013-2-41
e-mail: Arkad@kitchenshop.hu
telefonszám: 0036-1-3458019

A Webáruházat üzemeltető szolgáltató adatai:
név: KITCHEN SHOP HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1132 Budapest, Váci út 45, F.ép / 7.em.
adószám: 26143013-2-41
e-mail: office@kitchenshop.hu
telefonszám: +36 1 445 3975

1. Szerződés létrejötte

1.1. Egy adott termékre vagy termékekre vonatkozó adásvételi szerződés a Webáruházon keresztül leadott megrendeléssel és annak Vállalkozás által történő visszaigazolásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás során a Vásárló által megvásárolni kívánt termék a Vásárló által történő kiválasztással először a "Korásba" kerül, majd a "Megrendelés véglegesítése" (vagy ezzel hasonló tartamú) gomb megnyomásával minősül a megrendelés leadottnak.

1.2. Mindaddig, amíg a megrendelés visszaigazolásra nem került, a Vásárló jogosult megrendelését módosítani vagy visszavonni. A megrendelés módosítása és visszavonása telefonon, illetve e-mail üzenetben lehetséges.

1.3. A megrendelés visszaigazolásáig nem jön létre szerződés, így Vállalkozást semmilyen kötelezettség nem terheli.

1.4. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Váráslóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

1.5. Amennyiben a megrendelt és visszaigazolt termék a raktárkészlet hiányossága, vagy egyéb adminisztratív hiba miatt nem áll a Vállalkozás rendelkezésére, és azt ésszerű időn belül nem tudja pótolni, akkor Vállalkozás jogosult a létrejött szerződéstől elállni, azzal, hogy erről köteles a Vásárlót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a termék vételára már megfizetésre került, akkor a teljes Vételár a Vásárlónak visszajár. Fenti esetben a Vásárló nem jogosult a Vállalkozással szemben a Vételár teljes összegén felül semmilyen igényel vagy követeléssel élni.

1.6. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozás, illetve a Váráslóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.7. A Webáruházon keresztül megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Vállalkozás iktat. Az iktatott szerződést a Vállalkozás kinyomtatja, megőrzi és a Vásárló kérésére azt rendelkezésre bocsájtja.

1.8. A Webáruházon keresztül kizárólag magyar nyelven van lehetőség szerződés megkötésére.

1.9. Vállalkozás nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, tevékenysége során a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályok, a jelen ÁSZF rendelkezései és a webáruházakat üzemeltető vállalkozásoktól általában elvárható magatartási normákat tekinti irányadónak.

2. Termék megrendelése

2.1. A Webáruházon keresztül megvásárolható termék legfontosabb tulajdonságai a Webáruházon elérhetőek, azzal, hogy ezen információk nem minősülnek teljeskörűnek, mindazonáltal a Vállalkozás igyekszik a termékről minél több információt nyújtani. A adott termékre vonatkozóan teljeskörű tájékoztatást a termékhez mellékelt leírások és használati utasítások nyújtanak. A termékekkel kapcsolatban feltűntetett képek nem minden esetben felelnek meg a megrendelt termék valós megjelenésének. Vállalkozást nem terheli felelősség a termék és a termékkel kapcsolatban feltüntetett kép közötti teljes egyezés tekintetében.

2.2. Amennyiben a Webáruház nem tartalmaz információkat az adott termék elérhetőségére (készletinformáció) vonatkozóan, akkor kérem forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.

2.3. A megrendelés elküldésével egyidejűleg a Vásárló köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.4. Amennyiben a Webáruház technikai okból nem elérhető, vagy nem működik megfelelően, illetve, amennyiben a Vásárló ezt kifejezetten kéri, a termék megrendelése történhet telefonon, illetve elektronikus üzenet formájában, azzal, hogy a szerződés létrejöttéhez ilyen esetben is szükség van az elektronikus levélben történő megerősítésre.

2.5. Amennyiben egy termék ideiglenesen nem áll a Vállalkozás rendelkezésre, de a Webáruházban előrendelhető termékként kerül feltűntetésre, akkor az előrendelés a megrendeléshez hasonlóan történik, azzal, hogy a Vállalkozás jogosult a termékre vonatkozó információkat és ajánlatot módosítani vagy az előrendelést törölni. Amennyiben a Vállalkozás által tett módosítást a Vásárló nem fogadja el, akkor a szerződés megszűnik. Előrendelés esetén a Vásárló jogosult a termék végleges visszaigazolásáig az előrendelését törölni.

2.6. A Vásárlónak a vásárlás és Vállalkozással való kommunikáció könnyítése, valamint esetleges kedvezmények és akciók megismerése és igénybe vétele érdekében lehetősége van a Webáruházon regisztrálnia magát, mindazonáltal a regisztráció nem előfeltétele a Webáruházon keresztül történő vásárlásnak.

3. Fizetési feltételek

3.1. A Webáruházon feltűntetett árak tartalmazzák a termék tekintetében fizetendő általános forgalmi adó összegét. A Webáruházon elérhető termékek árai nem tartalmazzák a szállítás költségeit, azok a megrendelés folyamat során ismerhetők meg. Vállalkozás a termék vételárán és szállítási költségén kívül további díjakat (csomagolási díj, adminisztráció díja, stb.) nem számol fel. A termék vételárának az az összeg tekintendő, amelyen a megrendelés leadásra és Vállalkozás által visszaigazolásra került. A megrendelés visszaigazolása előtt az árak előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

3.2. A Webáruházon hirdetett kedvezmények és akciók a hirdetésben feltűntetett időtartamig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben a hirdetés nem tartalmazza az akció vagy kedvezmény időtartamát, akkor az visszavonásig érvényes.

3.3. A termék vételárának megfizetése a Webáruházban feltűntetett fizetési módokon történhet. Bankkártyával (hitelkártya) történő fizetés esetén a megrendelés elküldésével fizetendő összeg zárolásra kerül, és csak a megrendelés visszaigazolását követően kerül a bankkártya megterhelésre. Amennyiben az online fizetés meghiúsul, a Vállalkozás nem köteles a terméket elküldeni a Vásárlónak. Vállalkozás nem felelős az online fizetést lebonyolító pénzügyi szolgáltatók tevékenységéért. Bankkártyás vásárlás esetén a pénzügyi tranzakció adatait kizárólag az azt lebonyolító szolgáltató kezeli, Vállalkozás semmilyen információt nem ismer meg, tárol vagy kezel.

3.4. Amennyiben egy termék vételára – adminisztratív vagy rendszer hiba miatt – nyilvánvalóan és aránytalanul alacsonyként van feltűntetve, anélkül, hogy valamilyen rendkívüli kedvezmény vagy akció vonatkozna a termékre, akkor a termék megrendelését és esetleges visszaigazolását követően Vállalkozás jogosult a termék valós áráról a Vásárlót tájékoztatni. Ilyen esetben a Vásárló jogosult a Vállalkozás által felkínált vételárat elfogadni vagy a szerződéstől elállni. Amennyiben a termék vételára már megfizetésre került, akkor a teljes Vételár a Vásárlónak visszajár. Fenti esetben a Vásárló nem jogosult a Vállalkozással szemben a Vételár teljes összegén felül semmilyen igényel vagy követeléssel élni.

3.5. A szerződés létrejötte esetén a Vállalkozás jogosult és köteles a termék vételára, illetve az egyéb szolgáltatások (pl. szállítási díj) tekintetében ÁFÁ-s számlát kiállítani és a termékhez csatolni vagy egyéb módon Vásárlónak megküldeni. Vállalkozás a számlát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatok alapján köteles kiállítani.

4. Termék átadása

4.1. A Webáruházon történő megrendelés leadása előtt a Vásárló kiválaszthatja a termék(ek) szállításának/átvételének módját. A Webáruház a különböző szállítási/átvételi módok díját is feltűnteti azzal, hogy a szállítás/átvétel díja a termék(ek) díjával azonos módon, egyidejűleg történik.

4.2. Vállalkozás jogosult a megrendelet termék leszállítása érdekében harmadik személy szolgáltatását igénybe venni.

4.3. A termék megrendelését követően a Vállalkozás köteles gondoskodni a termék megfelelő csomagolásáról, valamint a kísérő dokumentumok csatolásáról.

4.4. A szállítási határidők általában a termékek helyétől és a szállítási címtől függően 2-5 munkanap között változnak. A tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Amennyiben a termék leszállítása a visszaigazoláson feltűntetett határidő leteltét követő 15 napon belül sem történik meg, akkor Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a termék vételára már megfizetésre került, akkor a teljes Vételár a Vásárlónak visszajár. Fenti esetben a Vásárló nem jogosult a Vállalkozással szemben a Vételár teljes összegén felül semmilyen igényel vagy követeléssel élni.

4.5. Nem terheli felelősség a Vállalkozást, amennyiben a termék átadása a Vásárlónak betudható okból nem valósul meg (határidőre), különösen, ha megrendelés során nem megfelelő elérhetőséget ad meg, illetve nem nyújtja az elvárható együttműködést a Vállalkozás, illetve a szállítást végző felé. Ilyen esetben a Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni.

5. Elállási jog

5.1. Amennyiben a Vásárló a Webáruházon keresztül történő vásárlása tekintetében fogyasztónak (továbbiakban: "Fogyasztó") minősül, azaz a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként vásárol, akkor jogosult a szerződés alapján megvásárolt termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Amennyiben a szerződés több termékre, illetve több tételből vagy darabból álló termékre vonatkozik ezen határidő az utoljára átvett termék, tétel vagy darab átvételétől kezdődik. Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejötte és a termék átvétele közötti időszakban is jogosult gyakorolni. Vállalkozás köteles az elállásról szóló nyilatkozat beérkezését haladéktalanul visszaigazolni.

5.2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5.3. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, akkor ezen szándékára vonatkozó nyilatkozatát (ld. 1. sz. melléklet szerinti nyilatkoztatminta) köteles a fenti elérhetőségeken (postacím, e-mail, telefonszám) Vállalkozás felé közölni a fenti meghatározott határidőn belül. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát legkésőbb a 14. naptári napon elküldi a Vállalkozásnak. Vásárló nem köteles elállási nyilatkozata során az 1. sz. mellékletet képező mintát alkalmazni.

5.4. Ha a Fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

5.5. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

5.6. A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5.7. Ha a Fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

5.8. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6. Jótállás, Szavatosság

6.1. Kötelező jótállás

6.1.1. Vállalkozás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállást vállal a Kormányrendelettel érintett termékek vonatkozásában. A jótállás időtartama 1 év.

6.1.2. A kötelező jótállásra vonatkozó szabályokat a termékhez csatolt jótállási jegy tartalmazza.

A KitchenShop jótállási jegy is itt ellenőrizhető.

6.2. Szerződéses jótállás

6.2.1. Nem érintve a jogszabály alapján fennálló jótállási, szavatossági és egyéb kötelezettségeket, továbbá a termék gyártója által tett jótállási vállalásokat, a Vállalkozás jogosult az általa értékesített termékekre önkéntes jótállást vállalni.

6.2.2. Ezen önkéntes jótállásról szóló nyilatkozatot, illetve a jótállásról és annak gyakorlásáról szóló tájékoztatót a Vállalkozás köteles a termékhez csatolni.

6.3. Kellékszavatosság

6.3.1. Vállalkozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termékekre.

6.3.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az termék vételárának arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 6.3.4 pontszerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

6.3.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.3.4. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

6.3.5. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.3.6. A bíróság a Vásárló kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6.3.7. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

6.3.8. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.

6.3.9. Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

6.3.10. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6.3.11. A Vásárló kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6.3.12. A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

6.3.13. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából –elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.3.14. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

6.3.15. Ha a termék meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.3.16. Ha a termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vásárló számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Vállalkozás a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztóval kötött szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

6.3.17. Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

7. Adatvédelem, Adatkezelés

7.1. A vonatkozó jogszabályok alapaján Vállalkozás adatkezelőnek minősül.

7.2. A Vállalkozás és a Webáruház külön adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amely a Webáruház honlapján elérhető.

8. Kapcsolattartás, Panaszkezelés, Vitarendezés

8.1. A Vásárló a Webáruházban vásárolt termékkel és a Vállalkozás működésével kapcsolatban fogyasztói panaszt az alábbiak szerint jogosult tenni:

Személyesen:

A Mamut I. bevásárló központban található Kitchen Shop üzletben (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Földszint) Phone: 0036-1-3458019;

ÁRKÁD Shopping Center:  1106, Budapest, Örs vezér tere 25, I.emelet ~ Phone:  0036-1-4348683.

Telefonon: a Mammut - 0036-1-3458019 telefonszámon;                                                                                                                                                                          az Árkád - 0036-1-4348683 telefonszámon; 
E-mailen: a mammut@kitchenshop.hu;  Arkad@kitchenshop.hu címen;

a wekshop - 0036-1 445 3975 telefonszámon vagy office@kitchenshop.hu e-mail címen;

Postai úton: az 1134, Budapest, Váci út 45, F.ép / 7.em.

8.2. A Kitchen Shop üzletben, szóban előterjesztett fogyasztói panaszt a Vállalkozás azonnal köteles kivizsgálni. Amennyiben a panaszt nem lehet azonnal kivizsgálni, illetve a Vásárló nem ért egyet a panasz kezelés módjával, akkor a Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a Vásárlónak átadni.

8.3. Írásban előterjesztett panaszt a Vállalkozás 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén Vállalkozás köteles a döntését megindokolni.

8.4. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.5. Amennyiben a Vásárló panaszát telefonon keresztül terjeszti elő, akkor a Vállalkozás köteles az adott panaszt egyedi azonosítóval ellátni és jegyzőkönyvet készíteni. Ezt követően a Vállalkozás 30 napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén Vállalkozás köteles a döntését megindokolni.

8.6. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles tájékoztatni a Vásárlót arról, hogy a panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

8.7. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

8.8. Fentieken túl a Vásárló az alábbi fórumokon tehet panaszt a Vállalkozással szemben, illetve rendezheti jogvitáját a Vállalkozással:

8.9. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogasztói jogainak megsértése esetén a Vásárló a lakó-, illetve tartózkodási helye vagy a Vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A járási hivatalok elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu oldalon találhatók.

8.10. A Webáruházban vásárolt termékkel, a szerződés megkötésével és teljesítésével, illetve a Vállalkozás magatartásával kapcsolatos jogvitájának bíróságon kívüli rendezése érdekében a Vásárló jogosult a lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik belföldi lakó-, illetve tartózkodási hellyel, akkor a Vállalkozás székhely szerint illetékes békéltető testület jár el. Vállalkozó erre irányuló kérelme esetén a kérelemben megjelölt békéltető testület rendelkezik illetékességgel.

A Budapesti Békéltető Testület, mint a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Vállalkozás köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Vállalkozás nem tett általános alávetési nyilatkozatot a békéltető testületek döntésére vonatkozóan, azt az adott eset ismeretében egyedileg teszi meg.

8.11. Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás a vonatkozó jogszabályok szerint.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Webáruház oldalán található információk tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért és teljességéért Vállalkozás nem vállal felelősséget.

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga, különösen is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

A Fenti ÁSZF 2018.06.11 napjától hatályos.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat