0

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016-os általános adatvédelmi rendelet követelményeinek
megfelelően a Kitchen Shop KFT ("KitchenShop") köteles az Ön által megadott személyes adatokat biztonságosan és kizárólag a meghatározott célokra használni.

A dokumentum módosításai
A személyes adatok feldolgozásáról szóló információk rendszeresen vannak frissítve; minden új változtatást a wwww.kitchenshop.hu honlapunkon jelenítűnk meg.
Az utolsó frissítés kelte: 2018. május

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk
Az Ön véleménye számunkra nagyon fontos. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan, elküldheti a dpo@kitchenshop.hu e-mail címre, postán vagy futárral a következő címre: 1132 Budapest, Váci út 30. 6. emelet, a levelet az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe ajánlja.

A kitchenshop.hu weboldal biztonsági intézkedéseket használ, információk elvesztése, megváltoztatása vagy hamis információk felhasználása esetén, amely a kitchenshop.hu felügyelete alatt van.
A kitchenshop.hu minden erőfeszítést és minden szükséges intézkedést megtesz a "forgalmi hibák" vagy szoftverhibák okozta információvesztés ellen, amellyel a kitchenshop.hu honlapot tervezték és tárolták.

A kitchenshop.hu más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat, és nem felelős a vonatkozó titoktartási szabályokért. Javasoljuk, hogy először keresse fel a személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos jogi feltételeket és egyéb információkat. Az alábbiakban ismertetett módszerek csak a kitchenshop.hu gyűjtött információkra vonatkoznak.

A kártyával történő online fizetés esetén az adatokat az engedélyezett felelősek, feldolgozzák.   A kitchenshop.hu NEM tárolja az Ön bankártyájával kapcsolatos információkat.

Az adatok kitöltésével a fiók létrehozásakor és / vagy a Megrendelés formanyomtatványon elfogadja, hogy személyes adatait a KITCHEN SHOP KFT adatbázis tartalmazza, és kifejezetten és egyértelműen egyetért azzal, hogy az ilyen személyes adatok a KITCHEN SHOP KFT, leányvállalatai és munkatársai korlátlanul, területileg és / vagy ideiglenesen tárolják, felhasználják és feldolgozzák olyan tevékenységük fejlesztését és / vagy végrehajtását, mint, amilyen például - de nem kizárólag - kereskedelmi tevékenységek, termékek és szolgáltatások, marketing, reklám, média, közigazgatás, fejlesztés, piackutatás, statisztika, értékesítés nyomon követése és megfigyelése és fogyasztói magatartás.

Bármely megállapodás után bármikor visszatérhet a korábban megkötött megállapodásra, és megváltoztathatja az opcióit.

Az adatgyűjtés célja
Adatait az alábbi okok miatt gyűjtjük:

  • marketing (beleértve a közvetlen marketinget is), amely a weboldalon közzétett kereskedelmi kommunikáció és marketing termékek és szolgáltatások, valamint a KitchenShop termékek és szolgáltatások bármely kommunikációs eszközzel való előállítását foglalja magába, kivéve az automatikus hívást, amely nem igényli az emberi operátor beavatkozását;
  • a honlapon a termékek vagy szolgáltatások bemutatása céljából, beleértve a felhasználói rendelések vagy kérelmek feldolgozását, a számlázást, az adósság visszaszerzését, a követelések és panaszok feldolgozását, a csalások megelőzését és felderítését;
  • információk tárolása és feldolgozása, amelyek segítik a KITCHENSHOP-ot a felhasználók / előfizetők / vásárlók kapcsolattartása javítása érdekében;
  • ezen információk és személyes adatok a KITCHENSHOP általi feldolgozása, piackutatások, statisztikák végzése céljából;
  •  értékesítési megfigyelés és fogyasztói magatartás;
  •  a kínált termékek és szolgáltatások értékelése;
  •  a KITCHENSHOP által végzett egyéb tevékenységek és engedélyek, amelyek nem vonatkoznak a felhasználói jóváhagyásra.

A kitchenshop.hu képes tájékoztatni a felhasználókat / vásárlokat az aktuális ajánlatokról hírlevélen keresztül, és küldhet üdvözleteket, ajándékkuponokat vagy más speciális üzeneteket. A kitchenshop.hu nem ért egyet és nem támogatja a SPAM-ot.

KITCHEN SHOP KFT az Ön személyes adatait átadhatja más társaságoknak, amelyekkel partnerségben áll, de kizárólag a titkossági kötelezettségvállalás alapján annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatok biztonságosak legyenek, és hogy az ilyen személyes adatok megadása a törvény alapján történik az alábbiak szerint: marketing szolgáltatások, futárszolgálatok, fizetési / banki szolgáltatások, telemarketing vagy egyéb szolgáltatások, más cégek, amelyekkel közös programokat tudunk kialakítani termékeink és szolgáltatásaink piacára.
Az Ön személyes adatait az államügyészség, a rendőrség, a bíróságok és más illetékes hatóságok számára is megadhatják, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és kifejezetten megfogalmazott kérelmek alapján.

A Honlapon keresztül a felhasználók a KITCHENSHOP számára szolgáltatnak személyes adatokat (például név, cím, e-mail cím, telefonszám), hogyan használják vagy szándékozzák használni az oldalon közzétett termékeket és / vagy szolgáltatásokat, de tartalmazhatnak egyéb információkat is, amelyek szorosan kapcsolódnak a kért szolgáltatások és / vagy termékek használatához.
A KITCHENSHOP-nak joga van a harmadik felek számára a jogszabályok szerinti nyilvánosságra hozatalra.

A KITCHENSHOP igazolja, hogy tiszteletben tartja az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad forgalma tekintetében a magánélet védelmére vonatkozó jogát.

A törvény által biztosított jogok garantáltak.
Az információhoz való jog
Ön bármikor kérheti a személyes adataival kapcsolatos információkat a honlapunkon megadott elérhetőségek bármelyikével.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Igényelhet egy másolatot a személyes adatokról, amelyeket a KitchenShop birtokol Önnel kapcsolatban. Ezt a másolatot a következő e-mail címen dpo@kitchenshop.hu kérheti el. Alternatív megoldásként felveheti a kapcsolatot az Ügyfélszolgalattal a megfelelő utmutatás érdekében.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog
Önnek joga van kijavítani a tárolt adatait. Ha az Ön által megtartott adatokat frissíteni kell, vagy ha úgy gondolja, hogy helytelen lehet, akkor jelentkezzen be a kitchenshop.hu oldalra és kijavíthatja ezeket az adatokat vagy írjon nekünk a dpo@kitchenshop.hu. e-mail címre.

A személyes adatok felhasználásának korlátozására vonatkozó jog
Ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó adatok helytelenek vagy úgy gondolja, hogy nem kell feldolgozni az adataikat, akkor bizonyos körülmények között jogosult feldolgozási korlátozásokat kérni.

Az adatátviteli jog
Joga van arra, hogy bizonyos körülmények között magával vigye a személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásával szembeni kifogás joga
Bizonyos körülmények között Ön jogosult a személyes adatainak a KitchenShop feldolgozására. Ez a felszólalási jog kizárható a törvény által előírt bizonyos feldolgozáshoz (pl. pénzügyi és adóügyi szolgáltatások, rendőrség, igazságszolgáltatás, társadalombiztosítás).

A törlés joga
A KitchenShop csak az adatok feldolgozására és tárolására törekszik. Bizonyos körülmények között Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy törölje a saját személyes adatait. Ha jogalapunk van a személyes adatok feldolgozására, az adatok feldolgozása folyamatban lesz.

Bármelyik jogát írásbeli kérelem által gyakorolhatja (e-mail, fax, posta).
A TRANZAKCIÓK BIZTONSÁGA
A Társaság elismeri a személyes adatokat, valamint az elektronikus tranzakciók biztonságára vonatkozó összes szükséges jogi eljárás betartásának fontosságát, és a lehető legmagasabb fokú biztonságot nyújtó minden szükséges intézkedést megtett a legmodernebb és legelterjedtebb módszerekkel. A felhasználó / vásárló személyes adataival kapcsolatosan, az összes információt bizalmas adatoknak kell tekinteni. A vállalat olyan eljárásokat fogadott el, amelyek védik azokat a bizalmas adatokat, amelyeket a felhasználók / vásárlók a weboldalon vagy más módon (például telefonon) nyújtanak. Ezek az eljárások védik a felhasználó / vásárló adatait az illetéktelen hozzáféréstől, nyilvánosságra hozástól, lopás vagy kötelességszegés, módosítás vagy megsemmisülés ellen, valamint segítik annak igazolását, hogy az adatok pontosak és helyesek.

 

Tűzfal
A vállalati (szerver) rendszerekhez való hozzáférést olyan tűzfal vezérli, amely lehetővé teszi bizonyos szolgáltatások igénybevételét a felhasználók / vásárlók számára, miközben megtiltja a rendszerekhez, adatbázisokhoz és bizalmas információkhoz való hozzáférést.
Az átutalások titkossága
Mint már említettük, a titoktartás ki van emelve. A felhasználó / vásárló által benyújtott összes információ bizalmas, a Társaság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azokat csak a kínált szolgáltatások összefüggésében szükségesnek ítéljék. Csak az engedélyezett alkalmazottak férhetnek hozzá a tranzakciós információkhoz, és csak akkor, ha feltétlenül szükséges.
Biztonságos fizetési megoldások
Ezen a honlapon szereplő termékeket / szolgáltatásokat a PAY U által kínált online fizetési megoldásokon keresztül forgalmazzák. Annak elhárítása érdekében, hogy adatai harmadik felek birtokába kerüljenek és visszaéljenek velük:

  • A PAY U garantálja az informatikai rendszerek biztonságát.
  • A bankkártya adatait (kártyaszámot, lejárati dátumot stb.) nem továbbítják vagy tárolják a KITCHENSHOP szervereken vagy a PAY U szervereken.
  •  A 3D Secure a Visa vagy MasterCard bankkártyák fizetés esetében a kártyaadatokat közvetlenül a Visa vagy a MasterCard rendszerbe írodnak be, és ha a kártyát a 3D Secure rendszerben hitelesített bank adta ki, csak a rendszerbe való bejelentkezés után történik – csak egy titkos kód / jelszó beütése szükséges, olyan amit csak Ön ismerhet, hasonló PIN-kód mint, amelyet az ATM tranzakciókhoz használnak.

Bármilyen kisérlet, amely a személyes adathoz való hozzáférést, az oldal tartalmának módosítását vagy a honalpot futtató szerver teljesítményének befolyásolását jelenti, csalási kísérletnek kell tekinteni, és nyomozást indít az/azok ellen akik ezt megpróbálták.

ADATVÉDELMI POLITIKA
A weboldal használatakor és a nyújtott szolgáltatások alkalmazásával csak olyan esetekben, amikor "felhasználónevet" kell megadni, Ön beleegyezik abba, hogy valódi, pontos és teljes adatokat szolgáltasson Önről a felhasználói regisztrációs űrlapon feltüntetett módon.
Ha az információ hamis, pontatlan vagy hiányos, a KITCHENSHOP fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felfüggeszti vagy megszünteti fiókját. A honlap felhasználói bármikor megtekinthetik és módosíthatják a személyes adataikat, ha változások következnének be.
A Népi Ügyvédi Törvény (1) szerint. A KITCHENSHOP 2002. április 18-i 52. számú törvénye tiszteletben tartja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó minimális biztonsági követelményeket, nevezetesen:

a) Felhasználói azonosítás és hitelesítés
A felhasználó alatt minden olyan személy értendő, aki a KitchenShop alkalmazotja, legyen felhatalmazott személy vagy a képviselő, aki jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférésre. Ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek egy személyes adatbázishoz, azonosítaniuk kell magukat. Az azonosítás több módszerrel történhet meg, például: az azonosító kód bevitele a billentyűzetről (egy karakterlánc), vonalkódos kártya használatával, intelligens kártya (smart card) vagy mágneses kártya használatával. Minden felhasználónak saját azonosító kódja van. A felhasználóknak nem lehet egyforma azonosító kódjuk. Azokat az azonosító kódokat (vagy a felhasználói fiókokat), amelyeket hosszabb ideig nem használtak, ki kell törölni és megsemmisíteni, egy KitchenShop belső ellenőrzés után. A honlapot üzemeltető határozza meg az időtartamot, amely után a kódokat ki kell törölni és megsemmisíteni. Bármely felhasználói fiókhoz egy hitelesítési módszer társul. A hitelesítés megadható jelszó beírásával vagy biometrikus eszköz bevitelével: daktiloszkópos ujjlenyomat, hangfelismerő, retina angiográfia stb. A jelszavak karakterláncok. Minél hosszabb a karakterlánc, annál nehezebb a jelszó. A jelszó beírásakor nem szabad a képernyőn láthatóan megjeleníteni. A jelszavakat a gazdálkodó egységnek rendszeresen módosítania kell (üzemeltető vagy felhatalmazott személy által) a biztonsági szabályzat szerint. A jelszavak gyakorimódosítása csak az üzemeltető által engedélyezett felhasználók végezhetik. Bármely felhasználó, aki azonosító és hitelesítő eszközt kap, bizalmasan kell kezelnie az információkat és felelősséggel tartozik a KitchenShop-nak. Minden entitás meghatároz egy saját kezelési procedúrát a felhasználó fiókjának. Az üzemeltetők bizonyos felhasználók számára lehetővé teszik az azonosítási és hitelesítési kód visszavonását vagy felfüggesztését,ha a felhasználó felmond vagy elbocsájtják, megszünteti a szerződését vagy megváltozik a munkaköre,és az újonnan kapott feladatokhoz nem szükséges a hozzáférés a személyes adatokhoz, visszaél a kapott kódokkal vagy a vállalat által meghatározott periódusban hiányzik. A kézzel készített személyes adatbázisokhoz való hozzáférés a cég által jóváhagyott listán alapul.
b) A hozzáférés típusa
A felhasználók csak olyan személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladataik elvégzéséhez szükségesek. Ezért az üzemeltetőknek meg kell határozniuk a hozzáférési funkciók típusait (mint például a menedzsment, feldolgozás, megtakarítás stb.) és a személyes adatokra vonatkozó intézkedéseket (például olvasás, írás, törlés) és az ilyen típusú hozzáféréshez szükséges eljárásokat. A személyes adatfeldolgozó rendszerek fejlesztői nem férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. A KitchenShop lehetővé teszi a programozók számára a személyes adatokhoz való hozzáférést, miután a névtelen adatok átmentek. A technikai osztály kivételes esetekben hozzáférhet a személyes adatokhoz. Névtelen adatokat használnak a felhasználók felkészítésére vagy bemutatására. A személyes képzést oktató alkalmazottak képzése saját képesítéseikről. A KitchenShop szigorú módszereket határoz meg a személyes adatok megsemmisítésére. A személyes adatok feldolgozásának engedélyezését bizonyos felhasználókra kell korlátozni.
c) Adatgyűjtés
Az adatgyűjtés a látogató személy közvetlen bevezetésével történik a vállalat honlapján elérhető nyomtatványok kitöltésével.A személyes adatok megváltoztatását csak a KitchenShop által kijelölt és erre jogosult felhasználók végezhetik el.
A KitchenShop megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az információs rendszer feljegyezze, ki végezze el a változást, ennek dátumát és időpontját. A jobb adminisztráció érdekében a KitchenShop lépéseket tesz az információs rendszer tisztázása vagy megváltoztatása érdekében.

d) A biztonságos másolatok kivitelezése
A KitchenShop meg fogja határozni azt az időtartamot, amely során a személyes adatok másolatai kivitelezésre kerülnek, valamint az automatikus feldolgozáshoz használt programok.  A biztonsági másolatokat készítő felhasználókat az üzemeltető választja ki, korlátozott számban.   A KitchenShop megtesz minden szükséges intézkedést a másolatokhoz való hozzáférés megfigyelésére.

e) Számítógépek és hozzáférési terminálok
Számítógépek és egyéb hozzáférési terminálok kerülnek telepítésre korlátozott hozzáférésű helységekben. Ha ezeket a feltételeket nem lehet biztosítani, akkor a számítógépek beépített helységekbe kerülnek, vagy egy mágneseskulcs vagy kártya segitségével lehet hozzáférni a számítógépekhez. Ha a képernyőn olyan személyes adatok jelennek meg, amelyek nem működnek az üzemeltető által meghatározott időszakban, akkor a munkamenetet automatikusan le kell zárni. Az időszak tartamát az elvégzendő műveletek határozzák meg. A nyilvánossághoz fűződő hozzáférési terminálok, amelyeken a személyes adatok megjelennek, úgy helyezkednek el, hogy azokat a nyilvánosság ne lássa és az üzemeltető által meghatározott rövid idő után el kell rejteni öket, ha nem voltak használva.

f) Fájlok elérése
A KitchenShop köteles megtenni minden lépést annak biztosítására, hogy a személyes adatbázishoz való hozzáférés legyen feltöltve egy fájlba (az automatikus feldolgozásra bejelentkezve), vagy a kezelő által létrehozott kézi személyes adatfeldolgozást tartalmazó nyilvántartásba jelennek meg. A hozzáférési vagy nyilvántartási fájlban a rögzített információk a következők: - az azonosító kód (a felhasználó neve a kézi személyes adatbázisok számára); - az elérni kívánt fájl neve (a fájl); - az elvégzett felvételek száma; - a hozzáférés típusa; - az alkalmazott művelet vagy program kódja; - a hozzáférés dátuma (év, hónap, nap); - idő (óra, perc, másodperc). Ezen információk automatikus feldolgozására általános hozzáférési fájlban vagy különálló fájlokban kerülnek tárolásra minden felhasználó számára. Bármely jogosulatlan hozzáférési kísérlet is rögzítésre kerül. A KitchenShop köteles legalább két évig megőrizni a hozzáférési fájlokat, hogy egy vizsgálat esetén legyen bizonyíték. Ha a vizsgálatok meghosszabbodnak, ezeket a fájlokat mindaddig meg kell őrizni, ameddig szükségesnek tartják. A hozzáférési dokumentumokat lehetővé kell tenniük az üzemeltető vagy a felhatalmazott személy számára, hogy arra kapjon felhatalmazást, hogy azonosítsa azokat a személyeket, akik beléptek a személyes adatokhoz semmi ok nélkül, személyes okokból semmilyen különös okból nem jutottak hozzá, büntetések alkalmazása vagy az illetékes hatóságok értesítése céljából.

g) Távközlési rendszerek
A KitchenShop köteles arra, hogy időközönként ellenőrzi a hitelesítést és a hozzáférési típusokat a távközlési rendszerek használatával kapcsolatos hibák észlelése érdekében. Az üzemeltetőknek meg kell tervezniük a távközlési rendszert, hogy a személyes adatokat ne lehessen lehallgatni vagy bárhonnan továbbítani. Ha a távközlési rendszert nem lehet biztosítani, a KitchenShop köteles a személyes adatok továbbítására, titkosítási módszert alkalmazni. Kizárólag a telekommunikációs rendszereken keresztül csak szigorúan szükséges személyes adatokat továbbíthatnak.

h) A személyzet képzése
A felhasználói tanfolyamok során a KitchenShop köteles tájékoztatni az egyéneket a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében hatályos jogszabályainak rendelkezéseit az adatfeldolgozás minimális biztonsági követelményeire vonatkozóan személyes adatokat, valamint a személyes adatok feldolgozásával járó kockázatokat, a felhasználó tevékenységének sajátosságától függően. Azok a felhasználók, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, az üzemeltető a magánéletük során képzett, és figyelmeztető jelek fognak megjelenni a képernyön a tevékenység során megjelenő üzenetekről. A felhasználók kötelesek kijelentkezni, amikor elhagyják a munkahelyet.

i) Számítógépek használata
A személyes adatfeldolgozás biztonságának fenntartása érdekében (különösen a számítógépes vírusok ellen) a KitchenShop olyan intézkedéseket hoz, mint például:
- megtiltja a szoftverprogramok felhasználóinak külső vagy gyanús forrásokból történő használatát;
- a felhasználók tájékoztatása a számítógépes vírusok fenyegetéséről;
- automatikus vírusölő és biztonsági rendszerek alkalmazása számítógépes rendszerekhez;
- A "Print screen" gomb kikapcsolása, ha lehetséges, amikor a személyes adatok megjelennek a képernyőn, a kinyomtatásuk tilos.

j) Adatok nyomtatása
A személyes adatok kinyomtatását csak a vállalat által engedélyezett felhasználók végzik.           A KitchenShop az anyagok felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó speciális belső eljárásokat alkalmaz, és a feldolgozott személyes adatok fontosságától függően kiegészítő biztonsági intézkedéseket igényel.

Általános felhasználási feltételek